ΝΕΑ

 Το 2018 η εταιρία Velekis συμμετείχε στην έκθεση Horeca και στην έκθεση R+T STUTTGARD με δικό της ξεχωριστό περίπτερο.

Συνεργαζόμαστε με