Τέντες ανεξάρτητης δομής- Το συγκεκριμένο είδος τέντας μπορεί να τοποθετηθεί και να καλύψει χώρους μεγάλων εξωτερικών επιφανειών στους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση κολόνων κάθετης στήριξης.

Συνεργαζόμαστε με